ต้นทุนสร้างบ้าน

ต้นทุนสร้างบ้าน ไตรมาส 1 ปี 65 พุ่งสูงถึง 5.3%

ต้นทุนสร้างบ้าน

ต้นทุนสร้างบ้าน นายวิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดเผยว่า ราคาวัสดุก่อสร้างปรับเพิ่มขึ้นเกือบทุกรายการ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กเพิ่มขึ้นมากถึงประมาณร้อยละ 35.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซีย และยูเครน

ส่งผลทำให้ราคาน้ำมัน และราคาวัสดุก่อสร้างมีการปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากประเทศยูเครนและรัสเซียเป็นแหล่งวัตถุดิบเหล็กแหล่งใหญ่ของโลก

โดยสินค้าเหล็กจากทั้งรัสเซียและยูเครนมีส่วนแบ่งตลาดราวร้อยละ 14 ของการส่งออกสินค้าเหล็กทั่วโลก และรัสเซียเป็นประเทศที่ส่งออกสินค้าเหล็กมากเป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากจีน และญี่ปุ่น

ในขณะที่ยูเครนเป็นประเทศส่งออกสินค้าเหล็กอันดับ 8 ของโลก การเกิดสงครามระหว่าง 2 ประเทศนี้จึงส่งผลต่อราคาสินค้าเหล็กเป็นอย่างมาก

เพราะต้องสูญเสียแหล่งกำลังการผลิตเหล็กไป ทำให้สินค้าเหล็กขาดแคลน และปรับราคาสูงขึ้นในท้องตลาด

เมื่อพิจารณาจำแนกต้นทุนของงานก่อสร้างในแต่ละหมวด พบว่า

1. หมวดงานออกแบบก่อสร้างและงานระบบ

 • งานวิศวกรรมโครงสร้าง มีอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2564 โดยมีสัดส่วนร้อยละ 28.9 ของหมวดงานออกแบบและงานระบบ
 • งานสถาปัตยกรรม มีอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2564 โดยมีสัดส่วนร้อยละ 64.5 ของหมวดงานออกแบบและงานระบบ
 • งานระบบสุขาภิบาล มีอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2564 โดยมีสัดส่วนร้อยละ 2.9 ของหมวดงานออกแบบและงานระบบ
 • งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร มีอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2564 โดยมีสัดส่วนร้อยละ 3.7 ของหมวดงานออกแบบและงานระบบ

2. หมวดวัสดุก่อสร้าง

 • ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนและเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2564
 • ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนและเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2564
 • เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนและเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.2 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2564
 • กระเบื้อง ราคาลดลงร้อยละ -3.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนและลดลงร้อยละ -3.4 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2564
 • สุขภัณฑ์ ราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนและเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2564
 • อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2564
 • วัสดุก่อสร้างอื่นๆ ราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนและเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2564

3. หมวดแรงงาน ค่าแรงงานไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

อ่านข่าวเกี่ยวกับการตลาดหุ้นทั่วโลกและอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ tradestock24.com

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox