ธปท. ลดวงเงินคุ้มครองเงินฝาก แต่ละแห่ง เหลือ 1 ล้านบาท

แผน ยืนยันสถาบันการเงินไทยยังเข้มแข็ง โชว์ BIS Ratio ที่ระดับร้อยละ 20 สูงกว่าหลายประเทศในภูมิภาค

ธปท. ลดวงเงินคุ้มครองเงินฝาก 01

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 64 นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพระบบสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ตามที่สถาบันคุ้มครองเงินฝาก หรือ DPA จะปรับลดการคุ้มครองเงินฝากที่ผู้ฝากแต่ละรายมีชื่ออยู่ในสถาบันการเงินแต่ละแห่ง เหลือ 1 ล้านบาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค. 64 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ การลดวงเงินคุ้มครองฯ ดังกล่าว เป็นไปตามกรอบการดำเนินการที่กำหนดไว้ โดยยังจะสามารถคุ้มครองเงินฝากได้ถึงร้อยละ 98 ของผู้ฝากเงินทั้งระบบ ขณะที่สถาบันการเงินในปัจจุบันมีความเข้มแข็ง จึงไม่จำเป็นต้องเลื่อนเวลาการปรับลดวงเงินดังกล่าวออกไปอีก

ธปท. ลดวงเงินคุ้มครองเงินฝาก

สำหรับ การปรับลดวงเงินเป็นไปตามที่บัญญัติไว้ตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ.2551 ที่ทยอยปรับลดวงเงินจากการคุ้มครองเต็มจำนวนเป็นขั้นบันไดลงมา เพื่อให้ประชาชนมีเวลาปรับตัว

ปัจจุบันผู้ฝากแต่ละรายจะได้รับการคุ้มครองเงินฝากไม่เกิน 5 ล้านบาท สำหรับการฝากเงินที่สถาบันการเงินแต่ละแห่ง นับตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค. 64 เป็นต้นไป การคุ้มครองดังกล่าว จะลดลงเหลือไม่เกิน 1 ล้านบาท ซึ่งมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

ธปท. ลดวงเงินคุ้มครองเงินฝาก 54

นายรณดล กล่าวอีกว่า การกำหนดระดับวงเงินคุ้มครองเงินฝาก สอดคล้องกับหลักการของระบบการคุ้มครองเงินฝาก ช่วยให้ผู้ฝากเงินและสถาบันการเงิน ไม่ละเลยการบริหารความเสี่ยง จากเดิมที่อาศัยระบบคุ้มครองเงินฝากในการทำหน้าที่ดูแลความเสี่ยงทั้งหมดแทน

นอกจากนี้ การจำกัดวงเงินคุ้มครองที่ได้ครอบคลุมผู้ฝากรายย่อย หรือร้อยละ 98 ของผู้ฝากเงินในระบบสถาบันการเงิน จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำและลดภาระงบประมาณของภาครัฐไม่ให้สูงเกินจำเป็น ทำให้ภาครัฐสามารถจัดสรรงบประมาณไปสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ ได้ตรงจุด

ธปท. ลดวงเงินคุ้มครองเงินฝาก 01

“ที่ผ่านมา ธปท. กำกับดูแลสถาบันการเงินอย่างใกล้ชิด โดยสถาบันการเงินไทยมีความเข้มแข็ง สะท้อนจากระบบเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง หรือ BIS Ratio ที่ร้อยละ 20 ซึ่งสูงกว่าหลายประเทศในภูมิภาค และมีสภาพคล่องในระดับสูง สามารถรับรองความผันผวนของเศรษฐกิจในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระบาด”

เศรษฐกิจไทย วันนี้ >> https://tradestock24.com/

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox