เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ลุ้น ททท. เตรียมเสนอเพิ่มอีก 2 ล้านสิทธิ

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ลุ้น ททท. เสนอโครงการฯ เพิ่มอีก 2 ล้านสิทธิ คาดอาจยกเลิกคูปอง-เงินค่าตั๋วเครื่องบินเหตุคนใช้สิทธิน้อย

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ระบุถึงโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 จำนวน 2 ล้านสิทธิ วงเงิน 1.3 หมื่นล้านบาท ว่ามีผู้ใช้สิทธิหมดครบแล้วเมื่อวันที่ 16 เม.ย. ที่ผ่านมา

แต่ยังมีระยะเวลาโครงการคงเหลือราว 1 เดือนครึ่ง โดย ททท. จะพิจารณาข้อมูลเพื่อดูงบประมาณของโครงการฯ ที่เหลืออยู่ก่อนที่จะเตรียมนำเสนอให้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ และ ศบค. เพื่อพิจารณามาตรการฟื้นฟูและกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวภายในประเทศต่อไป

นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่าโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 นั้น คาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มอีก 2 ล้านสิทธิใหม่ โดยจะนำวงเงินที่เหลือจากเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4

มาจัดทำ ล้านสิทธิ และจะขอวงเงินใหม่อีกราว 1 ล้านสิทธิและปรับปรุงโครงการใหม่ โดยอาจจะยกเลิกค่าตั๋วเครื่องบิน หรือคูปองที่ใช้กับร้านอาหาร เพราะมีคนใช้สิทธิน้อย นำมาเป็นส่วนลดห้องพักให้นักท่องเที่ยว

ทั้งนี้ เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 มีจำนวนสิทธิ 2 ล้านสิทธิ กรอบวงเงิน 1.32 หมื่นล้านบาท ระยะเวลาโครงการตั้งแต่เดือน ก.พ.-พ.ค. 65

โดยรัฐบาลสนับสนุนค่าที่พัก 40% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้อง และสนับสนุนคูปองอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว 40% สูงสุดวันละ 600 บาท รวมถึงค่าตั๋วเครื่องบิน 40% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อผู้โดยสาร

อ่านข่าวเกี่ยวกับการตลาดหุ้นทั่วโลกและอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ tradestock24.com

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox