admin02

1 articles

ขายรถยนต์ไม่ผ่านนายหน้า

ขายรถยนต์ไม่ผ่านนายหน้า การขายรถจัดเป็นการขายสินค้าชิ้นใหญ่ที่มีมูลค่าค่อนข้างสูง การจะขายรถออกได้นั้นจึงต้องอาศัยทั้งส่วนของระยะเวลาและส่วนของราคาขายที่ทั้งผู้ขายและผู้ซื้อพึงพอใจตรงกัน ด้วยเหตุนี้ผู้ขายบางรายจึงได้ตัดส่วนของความยุ่งยากดังกล่าวนี้ออกแล้วหันมาใช้บริการส่วนของนายหน้าในการขายรถมือสองแทน แต่เมื่อผู้ขายตัดสินใจขายรถโดยผ่านนายหน้าก็จะพบว่าได้ราคาขายที่ค่อนข้างต่ำ รวมถึงต้องหักเปอร์เซ็นราคาที่ขายได้ให้แก่ทางนายหน้าเป็นมูลค่าไม่น้อยกันเลยทีเดียว จึงมีผู้ขายอีกหลาย ๆ ท่านที่ไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้และอยากได้เงินจากการขายรถกันแบบเต็ม ๆ จึงเป็นที่มาของความต้องการขายรถโดยไม่ผ่ายนายหน้า และสำหรับบทความนี้เราขอพาทุกท่านในฐานะผู้ขายไปทำการขายรถโดยไม่ผ่านนายหน้ากัน เราไปอ่านพร้อม ๆ กันเลยว่าสามารถทำกันได้อย่างไรบ้าง   ข้อดีของการขายรถยนต์ไม่ผ่านนายหน้า 1.ได้ราคาที่ผู้ขายพึงพอใจ ในส่วนนี้นับเป็นข้อดีที่เหล่าผู้ขายจะได้ตั้งราคาเองและได้ราคาที่ตนเองพึงพอใจ 2.มีความยืดหยุ่นในส่วนของเวลา เพราะเมื่อเราขายรถไม่ผ่านนายหน้า ผู้ขายและผู้ซื้อจะเป็นผู้นัดแนะวันเวลาสถานที่ในการดูรถหรือการรับรถกันเพียงสองฝ่ายเท่านั้น จึงช่วยเพิ่มความสะดวกและคล่องตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก 3.ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนของค่านายหน้า ส่วนนี้ก็จะกลับมาเป็นกำไรอย่างมหาศาลให้แก่ผู้ขายด้วย การเตรียมความพร้อมในการขายรถยนต์ไม่ผ่านนายหน้า   1.การเตรียมความพร้อมของรถ เมื่อผู้ขายตัดสินใจขายรถโดยไม่ผ่านนายหน้าแล้วนั้น ในส่วนของการเตรียมความพร้อมของรถผู้ขายจึงต้องเป็นผู้เตรียมและผู้ตรวจสอบเอง ในส่วนนี้ก็มีทั้งส่วนของตัวรถภายนอกอันได้แก่ สี หรือ...

Stay on op - Ge the daily news in your inbox