PTTEP แจ้งถอนตัวโครงการ

PTTEP แจ้งถอนตัวโครงการ เผย โททาลฯ ยาดานาแล้วยันสนับสนุนการเปลี่ยนผ่าน

PTTEP แจ้งถอนตัวโครงการ บมจ.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท โททาลเอนเนอร์ยี่ส์ อีพี เมียนมา ได้ขอถอนตัวจากการเป็นผู้ร่วมทุนและผู้ดำเนินการ (Operator) ในโครงการยาดานา และในบริษัท Moattama Gas Transportation Company (MGTC) ซึ่งดำเนินธุรกิจท่อส่งก๊าซจากโครงการฯ

ในประเทศเมียนมา เมื่อวันที่ 21 ม.ค.65 นั้น บริษัทฯ ได้รับจดหมายดังกล่าวอย่างเป็นทางการจากบริษัท โททาลเอนเนอร์ยี่ส์ อีพี เมียนมา แล้ว ซึ่งเป็นผู้ร่วมทุนรายเดียวที่ได้แจ้งขอถอนตัวอย่างเป็นทางการในขณะนี้ โดยระบุว่าในช่วงที่โททาลฯ ยังคงเป็นผู้ดำเนินการในโครงการต่อไปอีก 6 เดือนนั้น จะสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านการดำเนินงานไปยังผู้ดำเนินการใหม่

โครงการยาดานามีอัตราการผลิตก๊าซธรรมชาติในปี 64 ประมาณ 770 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน โดยส่งก๊าซฯ ให้กับประเทศไทยประมาณ 570 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับพื้นที่ภาคตะวันตกของไทย โดยปริมาณดังกล่าวคิดเป็น 10-15% ของความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในไทย ขณะที่อีกประมาณ 200 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ใช้สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศเมียนมา และคิดเป็นประมาณ 50% ของความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในเมียนมา

ปตท.สผ. โดยบริษัทย่อย บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ดำเนินการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในเมียนมา มากว่า 30 ปี เพื่อพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าและเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานที่สำคัญต่อความเป็นอยู่ของประชาชน

ทั้งด้านการดำรงชีวิตประจำวัน ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านโทรคมนาคม เป็นต้น ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศเมียนมา และประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก บริษัทยึดมั่นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นแนวทางในการดำเนินงานมาโดยตลอด

 

อ่านข่าวอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่  tradestock24.com

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox