ประกันสังคม เงินเยียวยา 5,000 บาท สำหรับอาชีพอิสระ ภายใน 24 ส.ค. 64

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รับข้อร้องเรียนจากนายวิฑูรย์ แนวพานิช นายกสมาคมการค้าเครือข่ายแท็กซี่ไทย ถึงข้อเรียกร้อง 3 ประเด็น ได้แก่ คือ การสมัครมาตรา 40 ของคนขับแท็กซี่ที่มีอายุ 65 ปีลงมา กรณีอายุเกิน 65 ปี ที่สมัครมาตรา 40 ไม่ได้

ประกันสังคม เงินเยียวยา 5,000 บาท สำหรับอาชีพอิสระ ภายใน 24 ส.ค. 64

กลุ่มที่ตกหล่น โดยมี นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายจำลอง ช่วยรอด คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงง นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ระบุถึงผู้ที่มีอาชีพอิสระ เช่น ขับรถแท็กซี่ หาบเร่แผงลอง มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ขับรถสามล้อ อาชีพธุรกิจกลางคืน (พนักงานเสิร์ฟ นักร้อง นักดนตรี) ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 เพื่อขอรับความช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 คนละ 5,000 บาท กรณีคนขับแท็กซี่ที่มีอายุ 65 ปีลงมาและมีภูมิลำเนาในต่างจังหวัดได้สมัครมาตรา 40 จะได้รับการเยียวยาครบทุกคนหรือไม่นั้น ในเรื่องนี้มีระบบการตรวจสอบอยู่แล้ว หากมีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะและอยู่ในพื้นที่ 13 จังหวัดควบคุมสูงสุดก็จะได้รับการเยียวยา

ส่วนกรณีคนขับแท็กซี่ที่มีอายุเกิน 65 ปี แต่ระเบียบประกันสังคมที่รับสมัครมาตรา 40 ต้องมีอายุระหว่าง 15–65 ปี กระทรวงแรงงานจะหารือกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อแก้ไขระเบียบหลักเกณฑ์ และนำเข้าคณะรัฐมนตรี ส่วนกลุ่มที่ตกหล่นยังไม่ได้ลงทะเบียนจะนำเข้าคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง เพื่อไม่ให้มีการตกหล่น ซึ่งจะเสนอคณะรัฐมนตรีได้ในวันที่ 10 ส.ค. นี้ เพื่อให้สามารถโอนเงินเยียวยา 5,000 บาท ได้ในวันที่ 24 ส.ค. นี้ต่อไป

ด้าน นายวิฑูรย์ แนวพานิช นายกสมาคมการค้าเครือข่ายแท็กซี่ไทย กล่าวภายหลังการเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานว่า เข้าใจบทบาทของรัฐบาลและกระทรวงแรงงานมากขึ้น โดยทางสมาคมเชื่อว่ารัฐบาลจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยเฉพาะคำตอบการสมัครมาตรา 40 ของคนขับรถแท็กซี่จากรัฐมนตรี ให้แท็กซี่ที่ยังประกอบอาชีพอยู่ราว 20,000 คน ได้สมัครเพื่อรับเงินเยียวยาคนละ 5,000 บาท

ส่วนผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปที่ยังไม่สามารถสมัครมาตรา 40 ได้ ทางรัฐมนตรีเผยว่าจะหาช่องทางนำเสนอเพื่อแก้ไขระเบียบให้สมัครได้และได้รับการเยียวยาทุกคนโดยไม่ตกหล่น นอกจากนั้น ยังได้รับการช่วยเหลือด้านการสนับสนุนถุงยังชีพ รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณแก่มูลนิธิเพื่อคนขับรถแท็กซี่นำเงินไปให้ครอบครัวคนขับแท็กซี่จัดทำข้าวกล่องส่งแคมป์คนงานเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากโควิด-19

ข่าวสาร ประเด็นร้อน >> https://tradestock24.com/

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox