ประกันสังคม โอนเงินเยียวยา ผู้ประกันตนมาตรา 33 ใน 3 จังหวัดภายใน 9 ส.ค. 64

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มแรงงาน และกลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่ง ศบค.

ด้วยการขยายพื้นที่คุมเข้มเพิ่มเติมอีก 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และอยุธยา ใน 9 ประเภทกิจการก่อสร้าง, กิจการที่พักแรมบริการด้านอาหาร, กิจกรรมศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ, กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ, สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า, สาขาขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์, สาขากิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน, สาขากิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ

สาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร ซึ่งมีจำนวนผู้ประกันตนที่จะได้รับสิทธิจำนวน 272,746 คน นายจ้าง 19,213 คน ใช้วงเงินทั้งสิ้น 1,522 ล้านบาท แยกเป็น นายจ้าง 841 ล้านบาท และลูกจ้าง 681 ล้านบาท

โดยจะโอนเงินเยียวยาในวันที่ 9 ส.ค. 64 ให้ลูกจ้างผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น ส่วนนายจ้างบุคคลธรรมดา จะโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนเช่นกัน และนายจ้างสถานะนิติบุคคล จะโอนเข้าบัญชีธนาคารตามชื่อนิติบุคคลนายจ้าง ทั้งนี้ ผู้ประกันตนมาตรา 33 สามารถตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาได้ที่ https://www.sso.go.th หรือ โทรศัพท์ สายด่วนประกันสังคม 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวสารประเด็นร้อน เศรษฐกิจไทย วันนี้ >> https://tradestock24.com/

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox